Eksperci z serwisu www.netakademia.pl podpowiadają, w jaki sposób radzić sobie z konfliktami, które prawie w każdym środowisku są nieuchronne.

1. Poznaj przyczynę konfliktów zawodowych

Zależność od innej osoby, różnice osobowościowe oraz trudności w komunikowaniu się - to najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w pracy. Przykładem pierwszej z nich może być zależność na linii przełożony-pracownik. Pamiętajmy, że im jest ona silniejsza, tym bardziej intensywne emocje jej towarzyszą.

2. Poznaj koło konfliktów

Amerykański mediator Christopher Moore wyróżnił pięć typów konfliktów: relacji, danych, interesów, strukturalny oraz wartości. Wspólnie tworzą one koło konfliktu.

Reklama

Konflikt relacji charakteryzuje nieprawidłowa komunikacja, intensywne emocje, uruchomienie stereotypów oraz zachowanie odwetowe. Łagodzenie konfliktów w tej relacji oznacza przede wszystkim okazywanie szacunku rozmówcy.

Konflikt danych powoduje brak informacji lub niewłaściwa interpretacja danych. Występuje np. wówczas, kiedy długo oczekujesz na kluczowe dla ciebie informacje, a druga strona zwleka z ich udostępnieniem.

Z kolej konflikt interesów to brak możliwości zrealizowania swoich potrzeb lub osiągnięcia wyznaczonych celów.

Czwarty rodzaj to konflikt strukturalny wynikający z braku dostępu do określonych przedmiotów biurowych, ułatwiających i usprawniających pracę.

Konflikt wartości charakteryzuje rozbieżność wartości i zasad. Przykładowo dwie współpracujące ze sobą osoby mogą pozostawać w konflikcie, ponieważ jedna z nich dopuszcza możliwość manipulowania informacjami przekazywanymi klientom, a druga nie zgadza się z takim podejściem.

3. Miej świadomość następstw konfliktów

Pierwsza z konsekwencji konfliktu w pracy to na pewno wysoka rotacja pracowników. Nie bez powodu to jedna z podstawowych przyczyn zmiany pracy - trudno jest bowiem efektywnie wykonywać swoje zadania, kiedy w zespole panuje napięta atmosfera.

Dodatkowo możemy spotkać się ze zwiększoną liczbą zwolnień chorobowych spowodowanych np. długotrwałym, wysokim poziomem stresu. Na koniec – nie zapomnijmy o zmniejszonej motywacji do pracy. W skonfliktowanym środowisku znacznie spada motywacja wewnętrzna i wydajność pracowników.

4. Poznaj strategie rozwiązywania konfliktów

Unikanie, rywalizacja, współpraca, kompromis oraz adaptacja to kluczowe strategie rozwiązywania konfliktów.

Osoba stosująca unikanie udaje, że konflikt nie istnieje. Strategia ta polega przede wszystkim na braku reakcji, jednak takie zachowanie powoduje rozciągnięcie konfliktu w czasie. Najczęściej unikanie stosujemy w sytuacjach, kiedy druga strona jest silniejsza od nas lub gdy jesteśmy od niej zależni.

Rywalizacja oznacza podejmowanie działań mających na celu przeforsowanie za wszelką cenę swoich racji. Przyjmując taką strategię często jesteśmy skłonni zrezygnować z relacji z drugą osobą, ponieważ jej argumenty i stanowisko nie są dla nas istotne, a liczy się jedynie osiągnięcie swojego celu. Konflikt, w którym dwie strony rywalizują ze sobą często przedłuża się w czasie.

Kolejna strategia rozwiązywania konfliktów to kompromis. Oznacza on, że obie strony rezygnują z pewnych oczekiwań, celów czy interesów, aby zyskać inne. Wówczas możliwe jest zawarcie porozumienia.

Strategia adaptacji polega na ustąpieniu i przystosowaniu się do sytuacji. Osoba, która decyduje się na zastosowanie takiej strategii przyjmuje całkowicie stanowisko i racje drugiej strony. Adaptacja pozwala na zachowanie pozytywnych relacji z partnerem, ponadto - nie towarzyszą jej tak silne emocje, jak w przypadku innych strategii. Kolejną korzyścią wynikającą z dostosowania się do oczekiwań partnera jest możliwość, że dostrzeże on nasze dobre intencje i w przyszłości będziemy mogli liczyć na to, że to on ustąpi w kolejnej trudnej sytuacji. Jednak z drugiej strony, jeżeli raz ustąpimy nasz rozmówca może oczekiwać w przyszłości podobnych zachowań.

Z kolei kluczowym założeniem strategii współpracy jest obustronne zrealizowanie swoich planów bez naruszenia interesów drugiej strony. To strategia, w której wygrane są dwie strony!

5. Na koniec - poznaj zasady rozwiązywania konfliktów

Niezależnie od przyjętej strategii czy powodu wystąpienia konfliktu, kluczowe wydaje się być poznanie podstawowych zasad rozwiązywania takich sytuacji:

- Traktuj sytuacje konfliktowe jako powszechne i normalne zjawisko.

- Aby konstruktywnie rozwiązać konflikt należy starać się kontrolować swoje emocje oraz zachować obiektywizm w postrzeganiu siebie i drugiej strony.

- Zbierz wszystkie niezbędne informacje. Koniecznie porozmawiaj z drugą osobą i poznaj jej stanowisko. Dopiero wówczas będziesz mógł wybrać najbardziej efektywny sposób rozwiązania sporu.

- Ustal, jakie są priorytety drugiej strony i na jakie ustępstwa możesz się ewentualnie zgodzić.

- Stosuj strategie mające na celu bezpośrednie rozwiązanie problemu lub uspokojenia się.

- Podczas rozmowy z drugą stroną należy przestrzegać zasad konstruktywnej komunikacji. Pozwól partnerowi wypowiedzieć swoje stanowisko i oczekiwania. Wysłuchaj go, a następnie w klarowny i czytelny sposób przekaż mu swoje stanowisko.

- Szanuj siebie i swojego rozmówcę. Szczególnie istotny jest szacunek dla jego wartości. Nigdy ich nie kwestionuj.

- Unikaj zachowań, których możesz później żałować.

- Z kolei jeżeli czujesz, że możesz stracić kontrolę nad swoimi emocjami, zwolnij bieg wydarzeń. Zwiększysz wówczas swój dystans do sytuacji i obniżysz poziom emocji.

- Warto również zadbać o pozytywne nastawienie do sytuacji konfliktowej.

Na koniec pamiętaj – wszystkie konflikty są możliwe do rozwiązania, jeżeli tylko posiadasz odpowiednie umiejętności i wiedzę.