Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego może wzrosnąć do ok. 10% Do końca roku, zaś liczba osób bez pracy może wynosić ok. 1,3-1,4 mln w grudniu br., wynika z wypowiedzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg.
"Możemy powiedzieć, że będzie około 10%, że będzie około 1,3-1,4 mln bezrobotnych, ale tak naprawdę dzisiaj nie powinniśmy mówić, jaka liczba bezrobotnych będzie na koniec roku, ale podjąć wszystkie działania, uruchomić wszystkie instrumenty, aby ochronić miejsca pracy" - powiedziała Maląg w radiowej Jedynce.
"Ja bardzo niechętnie wypowiadam się, ile planujemy osób bezrobotnych na koniec roku. Planujemy, żeby tych osób było jak najmniej" - dodała.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec marca 2020 r. wyniosła 5,4%, o 0,1 pkt proc. wobec danych z lutego br. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu marca 2020 r. wyniosła 909,4 tys. wobec 919,9 tys. miesiąc wcześniej.
Na początku maja Maląg informowała, według szacunków resortu w kwietniu zarejestrowało się około 58 tys. bezrobotnych. Podała też, że wg danych na początek maja w Polsce było łącznie 960 tys. zarejestrowanych bezrobotnych.
(ISBnews)