W tym czasie zatrudnienie spadło o 1,8%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 3,9%, podano w komunikacie.