Dotyczą one spraw bardzo różnych, m.in. życia materialnego żołnierzy, ich motywacji do pracy, a także morale. Poniżej wybrane informacje z najświeższych opublikowanych badań. Dziwić może stosunkowo małe zaufanie kadry kierowniczej do swoich przełożonych.