Koszty płacowe zwiększyły się w tym czasie o 9 proc. r/r, a pozapłacowe - o 8,9 proc. r/r.

W sektorze przemysłu wzrost kosztów zatrudnienia wyniósł 8,3%, w sektorze budownictwa 7,9 proc., zaś w usługach sięgnął 9 proc.

W gospodarce 27 krajów Unii Europejskiej (UE) koszty zatrudnienia zwiększyły się w I kw. 2020 r. o 3,7 proc. r/r.

Strefa euro

Całkowite koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły o 3,4 proc. r/r w I kw. 2020 r. (po wzroście o 2,3 proc. r/r w poprzednim kwartale), podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

W I kw. 2020 r. w strefie euro koszty płacowe zwiększyły się o 3,4 proc. r/r, a pozapłacowe - o 3,6 proc. r/r. W całej UE 27 było to odpowiednio: +3,7 proc. i +3,7 proc., podał też Eurostat.