Liczba ta dotyczy wolnych miejsc pracy w podmiotach gospodarki narodowej, zatrudniających co najmniej 1 osobę.

W porównaniu z końcem IV kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 41,0 tys., tj. o 32,7 proc.

W IV kwartale 2020 r. w Polsce utworzono 91,5 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 27,6 proc. mniej w porównaniu z III kwartałem 2020 roku.

GUS podał też, że w IV kwartale zlikwidowanych zostało w Polsce 53,9 tys. miejsc pracy. Było to o 13,6 proc. mniej niż w III kwartale 2020 r. i o 12,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.