Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 810,2 tys. wobec 818,0 tys. osób w czerwcu.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 4,9 proc.

Bezrobocie wg BAEL

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w Polsce w II kw. 2022 r. 2,6 proc. wobec 3,1 proc. w I kw. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kw. 2022 roku 57,9 proc., wobec 58,0 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,4 proc. wobec 56,2 proc. w I kw.