Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu maja 2021 r. wyniosła 1 026,7 tys. wobec 1 053,8 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 011,7 tys. przed rokiem.

Z szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) opublikowanych na początku czerwca br. wynikało, że stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2021 r. spadła o 0,2 pkt proc. m/m do 6,1 proc.

Reklama

W styczniu br. prezydent podpisał ustawę budżetową na 2021 r. zakładającą, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 r. wyniesie 7,5 proc.

Liczba nowych bezrobotnych wzrosła m: m do 85,3 tys. osób w maju

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 85,3 tys. w maju 2021 r. wobec 84,6 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W maju 2020 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 105,4 tys. osób.

Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła kw: kw do 4 proc. w I kw. 2021 r.

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 4 proc. w I kw. 2021 r. wobec 3,1 proc. w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W I kw. 2020 r. wskaźnik ten wyniósł 3,1proc.

Współczynnik zatrudnienia (dla osób w wieku 15-74 lat) wyniósł w I kwartale br. 55 proc. i wzrósł o 0,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz wzrósł o 0,8 pkt proc. r/r.

Wskaźnik aktywności zawodowej (dla osób w wieku 15-74 lat) wyniósł w I kwartale tego roku 57,3 proc. i wzrósł o 0,8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, zaś w odniesieniu do I kw. 2020 r. wzrósł o 1,3 pkt proc., podał też Urząd.