Płace w firmach w górę o 8 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w marcu 2021 r. wzrosło o 8 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 1,3 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Reklama

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,5 proc. i wyniosło 5 929,05 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1proc. i wyniosło 6 330,3 tys. osób, podano w komunikacie.

"Dobrą wiadomością jest stale rosnące przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które w zeszłym miesiącu wyniosło 5929,05 zł brutto. To o 8 proc. więcej w skali roku i o 6,5 proc. więcej niż w lutym br. Warto jednak zwrócić uwagę, że ma to związek z podniesieniem płacy minimalnej, która na początku roku wzrosła o 200 zł, czyli o 7,7 proc. w porównaniu rok do roku. Wynagrodzenie najmocniej, bo o 6,9 proc. wzrosło w sekcjach „Administrowanie i działalność wspierająca” i „Pozostała działalność usługowa”. Najmniej wzrosło natomiast w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” (o 0,1%). Warto jednak zwrócić uwagę, że do tej pory ta sekcja notowała wyłącznie obniżki wynagrodzenia" - pisze w komentarzu do danych GUS Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Przeciętne wynagrodzenie / GUS

Skąd tak duże wzrosty wynagrodzeń?

"W przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, w marcu 2021 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano wzrost o 6,5 proc. Spowodowane było to m.in. wypłatami premii kwartalnych, świątecznych, uznaniowych, motywacyjnych, nagród rocznych, wynagrodzeń za nadgodziny (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń), a także większą liczbą dni roboczych w marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem" - czytamy w komunikacie.

"W marcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzymało się na poziomie zbliżonym do notowanego miesiąc wcześniej (spadek o 0,1 proc.). W relacji do analogicznego okresu rok wcześniej zaobserwowano kontynuację spadku przeciętnego zatrudnienia, jednak w marcu br. był on minimalnie słabszy niż w lutym 2021 r. (odpowiednio o 1,3 proc. i o 1,7 proc.)" - czytamy dalej.

Konsensus rynkowy to 5,5 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 1,3 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

"Dane z końca pierwszego kwartału 2021 r. pokazują, że w rok po wybuchu pandemii w Polsce, liczba zatrudnionych stopniowo wraca do poziomu sprzed jej wybuchu. Takie wyniki i tak niewielki trend spadkowy w tak trudnych okolicznościach to świetny wynik" - komentuje Krzysztof Inglot.

Przeciętne zatrudnienie / GUS