Jak podał portal ZEIT, w badaniu przeprowadzonym w grudniu 60 procent gospodarstw domowych stwierdziło, że chce przeznaczyć pieniądze na konsumpcję. W przypadku gospodarstw domowych o niskich dochodach wartość ta wynosiła 70 procent. Około co piąta rodzina chciała dzięki dodatkowi spłacić długi.

Dodatek na dziecko został wypłacony w dwóch ratach we wrześniu i październiku. Większość rodzin wykorzystała premię na zakup trwałych dóbr konsumpcyjnych, takich jak odzież, meble czy komputer.

W tym roku dodatek powinien wynosić 150 euro.

Niższy podatek od towarów i usług wprowadzony z powodu kryzysu koronawirusa od lipca do końca roku, miał znacznie słabszy wpływ na konsumpcję. W sierpniu, według Federalnego Urzędu Statystycznego. 13 proc. gospodarstw domowych planowało dokonać dodatkowych zakupów z powodu obniżki podatku VAT w sierpniu i 16 proc. w grudniu.

Ze statystyk wynika, że z obniżki podatku VAT w szczególności korzystają gospodarstwa domowe z dziećmi.