Ustawa uchwalona głosami senatorów z obu partii - Demokratycznej i Republikańskiej - wzywa do zastosowania sankcji wobec osób uznanych za odpowiedzialne za represjonowanie Ujgurów i innych muzułmańskich mniejszości.

W tekście ustawy wymieniono m. in. członka Biura Politycznego KP Chin Chen Quanguo, który miał się dopuścić "poważnych naruszeń praw człowieka" wobec Ujgurów.

Ustawa musi być jeszcze zaaprobowana przez Izbę Reprezentantów, która poprzednio uchwaliła już podobny akt prawny i w której Demokraci posiadają większość.

Wcześniej Trump oskarżył Chiny o przyczynienie się do wybuchu światowej pandemii koronawirusa poprzez zbyt późną reakcję na jej wczesne stadium i ukrywanie informacji na ten temat przed światem.

Pekin odrzuca te oskarżenia i potępił zapowiadane uchwalenie ustawy w sprawie Ujgurów jako "złośliwy atak" i "poważne mieszanie się w sprawy wewnętrzne".

Według ocen ONZ władze chińskie uwięziły w obozach pracy przymusowej w prowincji Xinjiang ponad milion Ujgurów.

Pekin twierdzi, że Ujgurowie nie są prześladowani a obozy służą szkoleniu zawodowemu. Zapowiedział też "odpowiednie" kroki odwetowe. (PAP)