O zaufaniu do szefa państwa uczestnicy sondażu mówili odpowiadając na pytanie otwarte, tj. gdy byli proszeni o wymienienie nazwisk tych polityków i działaczy, którym ufają. Rok temu w analogicznym sondażu zaufanie do Putina wyraziło 40 proc. badanych, a w 2017 roku wskaźnik ten sięgał 59 proc.

Zarazem, na pytanie, czy akceptują działalność Putina na stanowisku głowy państwa, 60 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, a 33 - przecząco. W sondażu przeprowadzonym sześć miesięcy temu taką akceptację wyraziło 68 proc. respondentów.

Rozbieżność między niskim zaufaniem, a dość wysoką akceptacją działalności Putina socjolodzy Centrum Lewady tłumaczyli wcześniej tym, że działalność prezydenta Rosjanie oceniają pod kątem prowadzonej przez państwo polityki zagranicznej. Wyrażając zaufanie, albo jego brak, oceniają zaś to, na ile państwo spełnia ich oczekiwania w sferze socjalnej.

Sondaż z pytaniem otwartym o zaufanie do polityków przeprowadziło także Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM), ośrodek oceniany jako lojalny wobec władz. Zaufanie do Putina wyraziło w tym badaniu 28,6 procent ankietowanych. Znacznie wyższy wskaźnik - 66,2 proc. rosyjski prezydent uzyskał w sondażu WCIOM z pytaniem zamkniętym, w którym badani jedynie wybierają nazwiska z zaproponowanej przez socjologów listy.