Minister Rau w stolicy Austrii wziął udział w posiedzeniu Stałej Rady OBWE, gdzie przedstawił zarys priorytetów polskiego przewodnictwa w Organizacji w 2022 r.

Rau mówił, że Polska chce zabiegać o stabilność i bezpieczeństwo w regionie. Podkreślił, że jednym z najbardziej ekstremalnych i aktualnych wyzwań w obszarze europejskiego bezpieczeństwa jest rozwiązanie konfliktu na Ukrainie, który pochłonął już życie tysięcy ludzi.

Reklama

"Polska będzie w pełni wspierać wszystkie dyplomatyczne wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania sytuacji wewnątrz i dookoła Ukrainy zgodnie z Porozumieniami mińskimi i z pełnym poszanowaniem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w ramach jej międzynarodowo uznanych granic" - mówił Rau.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że Polska wysoko ceni wkład międzynarodowej grupy monitorującej sytuację na Ukrainie. Mówił, że ta misja musi być w stanie w pełni i efektywnie wykonywać swoje zadania. Przypomniał, że Polska w czerwcu przeprowadziła akcje szczepienia personelu Specjalnej Misji Monitorującej (SMM) OBWE na Ukrainie.

Rau wskazywał też na znaczenie OBWE w mediacjach i rozwiązywaniu konfliktów. Mówił, że wysiłki Polski będą skoncentrowane na wzmacnianiu bezpieczeństwa, ale również na polepszaniu sytuacji społeczeństw dotkniętych konfliktami.

Polska obejmie roczne przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na mocy decyzji Rady Ministerialnej OBWE w Bratysławie z 5 grudnia 2019 r. i będzie sprawować tę funkcję po raz drugi w historii. Po raz pierwszy Polska przewodniczyła Organizacji w roku 1998. Polskie przewodnictwo w OBWE będzie trwało od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

OBWE skupia 57 państw uczestniczących. Geneza Organizacji wywodzi się z Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Helsinkach w 1975 r. Formalna decyzja o przekształceniu KBWE w OBWE została podjęta podczas szczytu w Budapeszcie w 1994 r. Prace OBWE koncentrują się na trzech wymiarach: politycznym, ekonomiczno-środowiskowym oraz ludzkim, które wspólnie tworzą unikalną dla OBWE wszechstronną koncepcję bezpieczeństwa.