Unia Europejska wydziela znaczące kwoty na wspieranie reform na Ukrainie, jednak te pieniądze nie zawsze wykorzystywane są najlepiej” – powiedział ambasador podczas konferencji „EU: Future Simple or Future Indefinite”, która odbyła się w ukraińskiej stolicy.

Dyplomata ocenił, że główną przyczyną tego, że Ukraińcy nie wykorzystują unijnych pieniędzy, jest brak „zdolności instytucjonalnych”, a dla przyspieszenia tego procesu konieczne jest wywieranie nacisków na władze lokalne.

„Obliczyliśmy, że nie wykorzystano 8 mld euro, które wydzieliła Ukrainie UE, więc zamiast zwracać się o dodatkowe pieniądze, najpierw należałoby wydać te, które są już dostępne” – oświadczył Mingarelli.

W listopadzie 2018 roku Komisja Europejska poinformowała, że zatwierdziła wypłatę 500 mln euro w ramach najnowszej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Dzięki tej wypłacie całkowita pomoc makrofinansowa udzielona Ukrainie przez UE tylko od 2014 roku wyniesie 3,3 mld euro. Jest to największe wsparcie skierowane przez "28" do kraju spoza Wspólnoty.

>>> Czytaj też: Uciec z Londynu, ale dokąd? Trwa przedbrexitowy exodus z Wysp Brytyjskich