Strategia ogłoszona przez UE 6 lutego ma być potwierdzeniem, że Wspólnota nie zapomniała o Albanii i krajach byłej Jugosławii. Strategia nakreśla kierunki reform niezbędnych dla dalszej transformacji państw Bałkanów Zachodnich w drodze do UE.

Strategia zawiera sześć inicjatyw przewodnich, które w najbliższych latach mają wesprzeć proces transformacji w krajach Bałkanów Zachodnich. Według Brukseli najważniejsze są reformy w obszarze praworządności, praw podstawowych i dobrego sprawowania rządów oraz współpraca na rzecz pojednania i stosunków dobrosąsiedzkich. Ponadto strategia obejmuje inicjatywy mające na celu zacieśnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i migracji oraz rozszerzenie na Bałkany Zachodnie unii energetycznej UE.

Zainteresowanie Wspólnoty regionem Bałkanów Zachodnich jest szczególnie istotne w obliczu coraz większej aktywności Rosji oraz Chin. Tym bardziej, że UE jest najważniejszym inwestorem i partnerem handlowym regionu. W 2016 r. całkowita roczna wielkość wymiany handlowej wyniosła 43 mld euro.

Największą populację w omawianym regionie (7 mln osób) ma Serbia. Najwyższym PKB na mieszkańca może poszczycić się licząca zaledwie 0,6 mln mieszkańców Czarnogóra. Z okazji ogłoszenia strategii dla Bałkanów Zachodnich Eurostat przygotował zbiór najważniejszych informacji o tych państwach. Prezentujemy je na interaktywnej mapie.