Pełne dane o inflacji HICP za listopad opublikowane będą 17 grudnia br.