Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -18,9 pkt wobec -18,7 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -22,1 pkt wobec -26,2 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł -13,8 pkt wobec -17,6 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -14,6 pkt wobec -16,4 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -26,7 pkt w lutym wobec -25,5 pkt miesiąc wcześniej.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku Polski wyniósł w lutym 93,7 pkt wobec 91,5 pkt w poprzednim miesiącu.

KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro wyniósł 93,4 pkt w lutym

Warszawa, 25.02.2021 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w strefie euro wyniósł 93,4 pkt w lutym 2021 r. i wzrósł o 1,9 pkt wobec poprzedniego miesiąca, podała Komisja Europejska (KE).

Konsensus rynkowy wynosił 92,3 pkt.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku strefy euro w lutym wyniósł 90,9 pkt wobec 89,1 pkt miesiąc wcześniej.