"Program o wartości 1,1 mld euro umożliwi Polsce dalsze wspieranie dotkniętych pandemią koronawirusa przedsiębiorstw w różnych sektorach, takich jak handel detaliczny, usługi turystyczne i rozrywkowe. Program pomoże im w zaspokojeniu potrzeb w zakresie płynności i umożliwi kontynuację działalności. Nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, poszukując realnych rozwiązań łagodzących skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, zgodnie z przepisami UE" - oświadczyła wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Polski program składa się z czterech elementów.

Pierwszy, którego szacunkowy budżet wynosi 173 mln euro (777 mln złotych), będzie przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw działających w branży turystycznej. Pomoc będzie miała formę dopłat do wynagrodzeń pracowników o wartości 464 euro (2 tys. złotych) miesięcznie na pracownika przez okres maksymalnie 3 miesięcy - relacjonuje KE.

Drugi filar, którego szacunkowa wartość to 215 mln euro (964 mln złotych), będzie przeznaczony dla MŚP i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność w szeregu sektorów, takich jak sprzedaż detaliczna, usługi gastronomiczne i rozrywka. Pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich w wysokości do 928 euro (4160 złotych) na beneficjenta, który odnotował spadek dochodu z działalności operacyjnej o co najmniej 40 proc. w porównaniu z okresem odniesienia ustalonym w programie.

Trzeci element wart około 300 mln euro (1,4 mld złotych), będzie przeznaczony dla mikroprzedsiębiorstw i drobnych przedsiębiorców, prowadzących działalność w sektorach sprzedaży detalicznej, gastronomii i rozrywki. Wsparcie będzie miało formę dotacji bezpośrednich w wysokości do 1116 euro (5 tys. złotych) na beneficjenta.

Czwarty filar o wartości 400 mln euro (1,9 mld złotych), będzie polegał na zwolnieniu z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez MŚP i duże przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek dochodu z działalności operacyjnej o co najmniej 40 proc. w porównaniu z okresem odniesienia ustalonym w programie.

Z wymienionych czterech opcji mogą skorzystać też przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorach podstawowej produkcji rolnej i rybołówstwa.

Komisja uznała, że program zgłoszony przez polskie władze jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. KE jest zdania, że środki te są "konieczne, właściwe i proporcjonalne, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego".