Światowe Forum Miejskie to odbywająca się co dwa lata konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Organizatorem jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ang. United Nations Human Settlements Programme), znany pod nazwą UN-Habitatjest. Miejscem 11. edycji Forum, pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości", jest katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

Jak powiedział podczas polskiej sesji specjalnej pt. „Odbudowa społeczności i sąsiedztwa po wojnie i katastrofach naturalnych” Popowski, rola Unii Europejskiej w odbudowie Ukrainy będzie równie kluczowa, jaka jest obecnie, od początku wojny.

„W tej chwili naszym celem jest utrzymanie rządu, czyli wspieramy rząd. To, że działają jeszcze instytucje publiczne i rząd w Ukrainie to prawdziwy cud, ponieważ są pod ostrzałem, a jednak zapewniają usługi publiczne mieszkańcom. Działają władze lokalne, samorządy miejskie, instytucje – oczywiście utraciły znaczną część przychodów” – podkreślił p.o. szefa DG NEAR.

Reklama

„Wszyscy słyszeli o blokadzie portów, Ukraina nie może eksportować zbóż, tracąc znaczną część przychodów. Do końca roku trzeba będzie zapewnić Ukrainie 23 mld euro. Dlatego teraz współpracujemy z darczyńcami, mobilizujemy środki w Unii Europejskiej” – zaznaczył.

Zastrzegł, że choć w czasie wojny nie jest jeszcze możliwe zapewnienie odbudowy na masową skalę, nie ma czasu, aby czekać. „Dlatego zaproponowaliśmy, aby zakończyć prace przygotowawcze, wytyczyć plan działań, mapę drogową dla odbudowy Ukrainy” – wskazał.

Uściślił, że będzie to współpraca pomiędzy Wspólnotą Europejską, a rządem Ukrainy z zaangażowaniem innych państw, np. Stanów Zjednoczonych i Japonii, sektora finansowego i bankowego, a także miast i regionów. Ważnym partnerem będzie Bank Światowy.

„Rząd Ukrainy pracuje w tej chwili nad własnym planem odbudowy, który ma zaprezentować w przyszłym tygodniu podczas konferencji ws. odbudowy Ukrainy w Lugano. My także przedstawimy nasze pomysły na tej konferencji, w ścisłym związku z pracami Ukrainy” – zasygnalizował Popowski.

„Chcemy zapewnić ścisły związek między odbudową, a niezbędnymi środkami, aby Ukraina mogła pokonać tę ścieżkę” - podkreślił.

„Ukraina jest krajem kandydującym (do Unii Europejskiej) od zeszłego piątku, a więc ten kraj jeszcze bardziej zaangażuje się w różne formy współpracy, nie tylko w ramach umowy stowarzyszeniowej, ale także w kwestii wszystkich reform, które są niezbędne, aby Ukraina stała się państwem członkowskim UE” - uznał p.o. szefa DG NEAR.

Jak zaznaczył, „lepsza odbudowa to odbudowa bardziej ekologiczna” – i będzie to jeden z jej wyznaczników. Przypomniał, że jeszcze przed wojną w Ukrainie rozpoczęto duży projekt dotyczący efektywności energetycznej.

„Ukraina ma duży potencjał do uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych; mają dobry potencjał do rozwoju energetyki wiatrowej. Tego potencjału nie sposób wykorzystywać w trakcie wojny, ale niektóre ukraińskie spółki już teraz badają możliwości eksportowania energii do Europy. Będzie to jeden z naszych priorytetów, wobec uniezależniania się od dostaw ropy i gazu z Rosji” – stwierdził Maciej Popowski.

Konferencja ws. odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference) ma odbyć się w szwajcarskim Lugano 4 i 5 lipca br.

autor: Mateusz Babak