Tego zdania są przede wszystkim zwolennicy Zjednoczenia Narodowego (97 proc.), Republikanów (82 proc.), ale też prezydenckiej partii Renaissance (Odrodzenie) - 66 proc.

Jednak 30 proc. uważa, że Francja powinna nadal przyjmować uchodźców.

53 proc. respondentów stwierdziło, że przyjęcie w listopadzie we Francji statku z imigrantami Ocean Viking było błędem, zaś 46 proc. poparło decyzję rządu, który wydał zezwolenie na przyjęcie statku po uprzedniej odmowie wydania zgody na jego zacumowanie przez władze Włoch.

ksta/ tebe/