Jak wynika z analizy Gallupa, aprobata dla legalności małżeństw homoseksualnych, w porównaniu z ostatnim badaniem opublikowanym dwa lata wcześniej, wzrosła w niemal każdej grupie społecznej i wiekowej średnio o 3 punkty procentowe.

Największy wzrost odnotowano wśród wyborców Republikanów - małżeństwa jednopłciowe popiera już 55 proc. z nich, podczas gdy w 2019 r. odsetek ten wynosił 44 proc. Wśród sympatyków Demokratów poziom poparcia pozostał bez zmian (83 proc.), zaś bezpartyjnych wzrósł z 71 do 73 proc.

O 9 pp. - do 60 proc. - wzrosło poparcie dla idei wśród osób powyżej 60 roku życia, choć wciąż jest to najbardziej sceptyczna grupa. Najwięcej zwolenników równych praw dla małżeństw jednopłciowych jest w najmłodszej badanej grupie (18-34) - 84 proc.

Historia badań Gallupa pokazuje, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza stosunek amerykańskiego społeczeństwa do kwestii małżeństw jednopłciowych zmieniał się w szybkim tempie. W pierwszym sondażu przeprowadzonym w 1996 r. odsetek popierających wynosił 27 proc., ale już 15 lat później małżeństwa te cieszyły się poparciem większości badanych. W czerwcu 2015 roku, kiedy za sprawą wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Obergefell kontra Hodges małżeństwa homoseksualne zostały zalegalizowane w całym kraju, ideę popierało 60 proc. Amerykanów.

Reklama