Przeprawa ma powstać w ramach rządowego programu Mosty dla regionów. Minister poinformował podczas czwartkowej konferencji, że przeprawę pozytywnie oceniła powołana przez niego komisja; czeka jeszcze na decyzję premiera i po niej będzie można podpisać umowę na pierwszy etap projektu, czyli przygotowanie dokumentacji technicznej. Zwrócił też uwagę, że najbliższe mosty oddalone są od Grannego około 21-32 km, dlatego przeprawa jest potrzebna.

Podkreślił, że będzie to duża inwestycja. Jak mówił, szacunkowy koszt przygotowania dokumentacji wynosi ok. 1,6 mln zł; dofinansowanie z programu Mosty dla regionów wyniesie ok. 1,2 mln zł, a cała inwestycja ma kosztować ok. 91,5 mln zł. "Widać wyraźnie, że to nie są inwestycje, które samorządy pojedynczo są w stanie udźwignąć, i nie są w stanie udźwignąć bez wsparcia ze strony rządu" - mówił minister. Dodał, że powstanie most "o pełnych parametrach, pełnej klasy", spełniający wymagania nawet NATO.

O przyznaniu dofinansowania na sporządzenie dokumentacji tej inwestycji poinformował w odczytanym podczas konferencji liście premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że mieszkańcy liczą na ten projekt, ponieważ - jak wskazał - "może on bowiem przynieść znaczącą poprawę jakości ich życia". "Most na Bugu to lepsza dostępność komunikacyjna i zachęta do dalszych inwestycji w regionie, to impuls, który może pobudzić aktywność gospodarczą i poprawić dostęp do rynku pracy" - dodał w liście szef rządu.

Kwieciński przypomniał, że budżet programu Mosty dla regionów to 2,3 mld zł. Program jest realizowany wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury od 2018 r. Kwieciński poinformował, że obecnie ministerstwo ma "odpowiedź" od siedmiu samorządów na finansowanie tych inwestycji. Przeprawa na Bugu jest jedną z nich. "Dla nas jest to szalenie ważne, że odpowiadamy na potrzeby, ale przygotowanie tego projektu jest wręcz wzorcowe" - powiedział Kwieciński o przeprawie przez Bug.

Inwestycję na Bugu będą realizować wspólnie cztery samorządy z pogranicza województw podlaskiego i mazowieckiego: powiaty siemiatycki (który jest liderem projektu) i sokołowski oraz gminy Jabłonna Laska i Perlejewo. "Ta przeprawa mostowa będzie łączyła dwa województwa" - mówił Kwieciński. Dodał, że to także trasa dawnego Wielkiego Gościńca Litewskiego i nowy mosty "uatrakcyjni te tereny", poprawi jakość życia mieszkańców.

"Nasz rząd jest rządem wiarygodnym, skutecznym. To, co obiecaliśmy, realizujemy" - mówił minister. Wskazał, że główną przyczyną powstania programu Mosty dla regionów była odpowiedź na potrzeby samorządów. W ostatnich latach było budowanych wiele mostów, głównie na drogach krajowych, szybkiego ruchu, które "absolutnie były potrzebne", ale "na tym cierpiały samorządy" - powiedział Kwieciński. Tłumaczył, że potrzebne są też mosty na drogach lokalnych, a samorządów "nie stać" na realizację takich inwestycji.

Minister przypomniał, że z programu samorządy dostają dofinansowanie w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przygotowania inwestycji i do 80 proc. jej realizacji.

Również obecni na konferencji wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski i marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podkreślali, że inwestycja jest ważna dla tych terenów i dzięki niej region będzie mógł się rozwijać.

Starosta siemiatycki Jan Zalewski zapowiedział, że jak tylko otrzyma pisemną informację o dofinansowaniu, to zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Most ma powstać w systemie "zaprojektuj-zbuduj". Zgodnie z projektem - jak mówił Zalewski - czas na opracowanie dokumentacji wynosi dwa lata, a cała inwestycja ma zakończyć się do 2024 roku.(PAP)

autorki: Sylwia Wieczeryńska i Iza Próchnicka