Jako miasto Katowice mamy już kilka ciekawych, nowoczesnych rozwiązań, jak np. inteligentny system monitoringu czy system obserwacji jakości powietrza w mieście – zaznacza prezydent Krupa.

Prezydent Katowic: Potrzebujemy rozwiązań, które pozwolą podejść odważniej do ochrony środowiska

Dodaje, że choć istnieje wiele ciekawych rozwiązań zw. z ochroną środowiska, to wciąż wiele osób jest zarażonych chęcią posiadania własnego środka transportu. Chcemy wszędzie móc dojechać własnym samochodem czy motocyklem najlepiej pod same drzwi. Potrzebujemy zatem dziś pracy uświadamiającej, abyśmy np. po mieście poruszali się przy pomocy transportu publicznego, a samochodem jeździli jedynie poza miasto – podkreśla prezydent Katowic.