Warszawa, 18.08.2021 (ISBnews) - Konsorcjum Trakcji, Mostostalu Warszawa i Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad aneks na zamówienie uzupełniające do umowy na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa) [...] Zadanie nr 2: odc. Węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie" z lipca 2018 roku. Szacunkowa wartość netto wynagrodzenia za wykonanie prac dodatkowych wyniesie 23,12 mln zł netto, z czego na Trakcję przypada 16,54 mln zł netto, podała spółka.

"Dodatkowe prace wynikające z podpisanego aneksu będą obejmowały: opracowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów pozwalających na wykonanie prac budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych związanych ze wzmocnieniem podłoża poprzez wymianę gruntu" - czytamy w komunikacie.

Rzeczywista wartość wynagrodzenia zostanie potwierdzona obmiarowo. Prace mają być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2021 roku, dodano.

"Na dzień dzisiejszy prace wynikające z umowy są zrealizowane w ok. 50%" - czytamy także.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)