Jednocześnie RN, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, powierzyła Markowi Olkiewiczowi funkcję członka zarządu ds. operacyjnych PKP Cargo.

W wyniku dokonanych zmian od 3 lutego 2022 roku skład zarządu PKP Cargo będzie przedstawiał się następująco:

1) Władysław Szczepkowski - p.o. prezesa zarządu,

2) Marek Olkiewicz - członek zarządu ds. operacyjnych,

3) Zenon Kozendra - członek zarządu - przedstawiciel pracowników.

Rada nadzorcza spółki podjęła również uchwałę w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: prezesa zarządu PKP Cargo, członka zarządu ds. finansowych PKP Cargo i członka zarządu ds. handlowych PKP Cargo bez rozstrzygnięcia i wszczęcia nowego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: prezesa zarządu PKP Cargo, członka zarządu ds. finansowych PKP Cargo i członka zarządu ds. handlowych PKP Cargo, zakończono.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2020 r. miała 4,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)