Zbigniew Rapciak powołany został do rady nadzorczej PLL LOT 22 lipca 2009 roku. Od 7 września 2009 roku jest członkiem komitetu restrukturyzacji rady nadzorczej spółki. 22 marca 2010 roku został powołany na przewodniczącego komitetu audytu. Rapciak jest także prezesem zarządu Polskie LNG. Do marca 2009 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W latach 2002 – 2008 pracował na stanowisku dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Wcześniej był wiceprezesem Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie oraz dyrektorem Oddziału Południowo-Wschodniego Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Krakowie.