Tworząc swój ranking, "Forbes" opierał się wyłącznie o aktywa biznesowe, czyli brał pod uwagę wyłącznie udziały w przedsiębiorstwach oraz środki pochodzące z transakcji biznesowych, a nie majątek prywatny biznesmenów.

Wielkość majątku osób, które znalazły się w rankingu, "Forbes" obliczył więc biorąc uwagę wartości akcji i udziałów w przedsiębiorstwach. Magazyn interesowały takie dane, jak: przychody, wynik operacyjny, wynik netto, kapitały własne, zadłużenie. Sporządzając ranking "Forbes" stosował również metodę porównawczą wobec firm notowanych na giełdzie lub takich, które były przedmiotem transakcji.

Zestawienie "Forbesa" powstało między innymi w oparciu o dane wywiadowni bisnode oraz zestawienia akcjonariuszy spółek giełdowych (dokładnie chodzi o notowania z początku 2013 roku).  W przypadku spółek niepublicznych magazyn uwzględnił sprawozdania za 2011 rok i ze wszelkich wiarygodnych dostępnych danych za 2012 rok.