Świrski jest absolwentem Akademii Bankowej w Wiedniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez wiele lat był dyrektorem zarządzającym ryzykiem: w latach 2009–2013 pracował dla grupy Deutsche Bank w Polsce, a w latach 2007–2009 dla HSBC Bank Polska.

Wcześniej od 2002 do 2007 r. związany był z Bankiem BPH, gdzie pracował jako dyrektor departamentu analiz kredytowych i monitoringu. Pracował też w Powszechnym Banku Kredytowym oraz w Banku Austria Creditanstalt.