"Puls Biznesu" dotarł do projektu ustawy o utworzeniu powszechnego samorządu gospodarczego, który powstał z inicjatywy BCC. Pomysł ten uzyskał poparcie Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), Polskiej Rady Biznesu, Związku Rzemiosła Polskiego, Naczelnej Rady Zrzeszenia Handlu i Usług. Wg projektu, na terenie każdego województwa działałaby izba samorządu gospodarczego kontrolowana przez wojewodę i finansowana z wpływów z podatku VAT.

Projekt ten jest zalążkiem poważnego konfliktu w łonie i tak już podzielonego środowiska biznesowego. Przeciwko niemu protestują dwie największe organizacje pracodawców: PKPP Lewiatan oraz Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP). Ich zdaniem państwowy samorząd gospodarczy będzie uwikłany politycznie i skazany na porażkę.