„Na zwyczajnym i nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Krzysztof Tryliński, prezes zarządu i dyrektor generalny spółki powiadomił, że w związku z nowym składem osobowym zarządu złoży do dyspozycji spółki wszystkie pełnione przez siebie mandaty" – czytamy w komunikacie.

W komunikacie podano ponadto, że Tryliński powiadomił, że złoży odpowiednio walnemu zgromadzeniu i zarządowi spółki dymisje z funkcji członka zarządu oraz prezesa zarządu i dyrektora generalnego.

„Dymisje te będą skuteczne od dnia, w którym zarząd powoła nowego prezesa zarządu i/lub nowego dyrektora generalnego spółki, na wniosek Komitetu Powoławczego, który właśnie się ukonstytuował, lub po upływie 6 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia. Przy czym termin ten może zostać wydłużony przez zarząd, jeśli pan Tryliński wyrazi na to zgodę. Pan Tryliński oświadczył, że oddaje się do dyspozycji zarządu, gdyby ten zdecydował, że ma on pełnić swe funkcje w trwającym roku obrotowym" – czytamy dalej.

Tryliński oświadczył również, że na tych samych warunkach złoży dymisje z pełnienia wszystkich funkcji w spółkach grupy Belvédère.

Grupa Belvedere, producent m.in. wódek Krupnik i Sobieski, miała 404,2 mln euro przychodów w I poł. 2013 roku, co oznacza spadek o 5,9% r/r.