Ratingi mają perspektywę stabilną i są o jeden stopień wyższe niż rating Włoch (Baa2), podkreśla instytucja.

Rating długu podporządkowanego został podniesiony do Ba1 z Ba2, podano także.

UniCredit tłumaczy, że zmiany ratingów odzwierciedlają wdrożenie przez Moody's zaktualizowanej metodologii stosowanej do oceniania banków, a także obniżone prawdopodobieństwo wsparcia ze strony rządu.