Zarząd ZUE zarekomendował 4,78 mln zł na wypłatę dywidendy (co stanowi 0,21 zł na jedną akcję) oraz 17,25 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 1 484,1 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)