"Wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE za rok 2023 (w nawiasie podano dane za rok 2022):

- przychody ze sprzedaży: 1 484,1 mln zł (921,4 mln zł),

- zysk brutto na sprzedaży: 55,9 mln zł (42,8 mln zł),

- zysk na działalności operacyjnej: 30,4 mln zł (18,1 mln zł),

Reklama

- zysk netto: 21 mln zł (17,3 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Jednostkowy zysk netto wyniósł w ub.r. 22 mln zł wobec 10,2 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2023 roku spółka zwiększyła r/r przychody o 66% oraz wypracowała zysk brutto ze sprzedaży większy r/r o 66% i zysk netto większy r/r o 115%. Grupa ZUE zwiększyła zysk brutto ze sprzedaży o 31% i zysk netto o 22% przy przychodach większych o 61%. Na koniec 2023 roku poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 212,2 mln zł" - czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 1 484,1 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)