Dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews spodziewało się, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała tempo od 2% do 5,8% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 4,18% (wobec wzrostu o 0,5% r/r w marcu).

W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 4% r/r.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,4% wyższym w porównaniu z marcem br." - czytamy w komunikacie. 

Produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu w 26 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w kwietniu 2016 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ogółem produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w marcu o 6% r/r (wobec oczekiwanego wzrostu o 4,2%). Produkcja przedsiębiorstw budowlanych spadła o 14,8% r/r (oczekiwano spadku o 14%).

"W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych – o 22,1%, mebli – o 18,4%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 12,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 12,5%, wyrobów z metali – o 11,8%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, – o 11,3%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 11,2%, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 9,9%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 9,2%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 12,9% (wobec wzrostu o 16,5% przed rokiem), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 10,1%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,6% oraz w produkcji napojów – o 3,2%, podał też GUS.

"W stosunku do kwietnia ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 31,5%, w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 4,8%, a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 3,3%" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: To jest ten Mercedes w Polsce czy nie? Niemcy chcą ugrać jak największą pomoc od państwa