Rząd zdecydował się na podwyższenie płacy minimalnej z 1850 zł do 2000 zł brutto od stycznia przyszłego roku. Wzrośnie więc ona z obecnych ok. 45,4 proc. do 47 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. To dla części ekspertów i przedsiębiorców zbyt duży wzrost, bo ich zdaniem niebezpiecznie przybliża płacę minimalną do 50 proc. średniego wynagrodzenia. – Czyli do poziomu przy którym ubędzie miejsc pracy, przynajmniej tych słabiej płatnych, w mniejszych miejscowościach oraz w firmach mikro, w niskodochodowych sektorach gospodarki i na obszarach oddalonych od centrów rozwoju , gdzie rynek pracy jest słabo rozwinięty – twierdzi dr Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan.

Nie zgadza się z tym prof. Mieczysław Kabaj z Instytutu pracy i Spraw Socjalnych. – Nie ma prostej zależności między płacą minimalną, a liczbą tworzonych i likwidowanych miejsc pracy, które decydują o poziomie bezrobocia – uważa prof. Kabaj.

Potwierdzają to oficjalne dane statystyczne. Bo według GUS na przykład w 2002 r. płaca minimalna wynosiła tylko 35,6 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. A mimo to stopa bezrobocia liczona według BAEL nigdy wcześniej ani później nie była tak wysoka, ponieważ wyniosła 19,7 proc. Natomiast, gdy po 13 latach podwyżek, płaca minimalna wzrosła w ubiegłym roku do 44,9 proc. przeciętnej płacy to stopa bezrobocia osiągnęła średnio w kraju poziom 6,9 proc. Bezrobocie spadało także w najsłabszych województwach (podkarpackim, świętokrzyskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim), gdy płaca minimalna wzrosła w nich w tym czasie z ok. 40 proc. do ponad 50 proc. Stopa bezrobocia skurczyła się tam z 18-25 proc. w 2002 r. do 6,6-11,7 proc. w roku ubiegłym.

Zdaniem analityków poziom bezrobocia zależy od wielu różnych czynników. Przede wszystkim od koniunktury gospodarczej, która ma wpływ między innymi inwestycje tworzące nowe miejsca pracy – gdy ona słabła z powodu światowego kryzysu gospodarczego to w latach 2009-2012 bezrobocie rosło. Wielkość bezrobocia zależy też od skuteczności polityki związanej z aktywizacją osób bez zajęcia. Wpływają na nią również m.in. standardy edukacyjne i wysokość zasiłków dla bezrobotnych.

>>> Czytaj też: GUS podał najnowsze dane o bezrobociu w Polsce