KCI wyemitowało 9 000 obligacji serii M o łącznej wartości 9 mln zł oraz 11 000 obligacji serii N o łącznej wartości 11 mln zł, podała spółka.Celem emisji jest refinansowanie obligacji wyemitowanych przez spółkę.

"Wszystkie obligacje zostały objęte i w całości opłacone przez inwestorów. Termin wykupu obligacji przypada na dzień16 grudnia 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Obligacje są oprocentowane w oparciu o zmienną stopę procentową, na którą składa się stopa WIBOR 3M oraz ustalona marża. Wypłata należnych odsetek będzie dokonywana w odstępach kwartalnych.

Emisja obligacji nie miała charakteru emisji publicznej.

"Obligacje zabezpieczone są hipoteką umowną łączną na nieruchomości emitenta położonej w Krakowie przy ul. Romanowicza oraz oświadczeniem emitenta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 i 6 Kodeksu postępowania cywilnego" - podano także.

KCI S.A. jest spółką giełdową tworzącą grupę kapitałową, której działalność skoncentrowana jest w dwóch obszarach: w segmencie nieruchomościowym, opartym o posiadane kompleksy przy ul. Romanowicza oraz ul. Wrocławskiej w Krakowie, oraz w segmencie medialnym, zbudowanym wokół tytułów prasowych, takich jak "Rzeczpospolita", "Gazeta Giełdy Parkiet", "Bloomberg Businessweek", "Sukces", "Uważam Rze".

(ISBnews)