Warszawa, 09.01.2017 (ISBnews) - Liczba upadłości firm ogłoszonych w grudniu 2016 r. wyniosła 49, co oznacza wzrost o 16,7% m/m i spadek o 12,5% w skali roku, wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cytowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). KUKE prognozuje, że w całym br. liczba upadłości wyniesie ok. 600 wobec 603 w całym 2016 r.
"Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w grudniu 2016 r. ogłosiły upadłość 49 przedsiębiorstw. Było to o 16,7% więcej niż w listopadzie 2016 r. (42 firmy) oraz o -12,5% mniej niż w grudniu 2015 r., w którym upadło 56 podmiotów" - czytamy w komunikacie.
"W grudniu 2016 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie małopolskim (1,04%), natomiast najniższe w województwie świętokrzyskim (0,41%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w ciągu miesiąca utrzymało swój dotychczasowy poziom 0,79%, przed rokiem w grudniu wynosiło ono 1,05%" - czytamy dalej.
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (styczeń 2015 r. - grudzień 2015 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 737 przedsiębiorstwa. Suma upadłości po grudniu 2015 r. okazała się o 0,7% mniejsza od zanotowanej na koniec listopada gdy upadły 742 firmy. Przed rokiem, w grudniu 2014 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 818.
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (styczeń 2016 r. - grudzień 2016 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyły 603 przedsiębiorstwa. Suma upadłości po grudniu 2016 r. okazała się o -1,1% mniejsza od zanotowanej na koniec listopada (upadło 610 firm). Przed rokiem, w grudniu 2015 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 737. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -18,2%.
Korporacja podtrzymuje prognozę, że w całym 2017 roku liczba upadłości wyniesie około 600. "Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w przyszłym roku do poziomu 3,6% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4% prognozujemy, iż w roku 2017 upadnie około 600 firm, stanowi to zbliżony poziom do poziomu upadłości z 2016 r." - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie kontynuowany będzie wzrost poziomu podmiotów restrukturyzowanych (do ok 300-350 w roku).
Przyszły rok pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy się w przedziale 900-950 podmiotów. Stanowiłoby to wzrost łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu 12,5%-18,8%. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym wzroście będzie wzrost liczby podmiotów poddawanych sanacji. uważa także KUKE.
(ISBnews)