Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w grudniu ub.r. i styczniu br., wynosi 1,6% na 2017 r. oraz 2% na 2018 r.
W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wyniosła 1,1%, a na 2018 r. sięgała 1,7%.
"Inflacja CPI w 2017 i 2018 r. z dużym prawdopodobieństwem pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Wzrosło jednak wyraźnie prawdopodobieństwo inflacji w paśmie odchyleń od celu (1,5-3,5%) - obecnie jest ono równe ok. 56% dla 2017 r. i ok. 70% dla 2018 r. Zgodnie ze scenariuszem centralnym, inflacja CPI w 2017 r. wyniesie 1,6%, zaś przedział 50-procentowy wskazuje, że nie powinna ona wyjść poza zakres 1,3-2,1%. W kolejnym roku można się spodziewać inflacji z przedziału 1,6-2,5%, przy scenariuszu centralnym równym 2%" - czytamy w raporcie.
Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.
Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 19 grudnia 2016 r. a 5 stycznia 2017 r. Wzięło w niej udział 18 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe i ośrodki analityczno-badawcze.
(ISBnews)