Co to jest kredyt studencki?

Kredyt studencki jest to kredyt przeznaczony dla studentów i doktorantów. Jego zaletą są preferencyjne warunki, ponieważ jest on dofinansowany przez państwo. Jak to wygląda? Na początku każdego roku akademickiego studenci i doktoranci mogą starać się o przyznanie kredytu studenckiego. Jeśli zastanawiasz się, czy z niego skorzystać, to przede wszystkim weź pod uwagę, że nie znajdziesz na rynku niżej oprocentowanej pożyczki. Oprocentowanie wynosi połowę stopy redyskontowej NBP, czyli aktualnie 0,0875%.

Kredyt studencki – dla kogo?

Kredyt studencki to rozwiązanie dostępne dla studentów i doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 25 urodzinami.

Od 2016 roku o kredyt mogą starać się także kandydaci na studia, ale zanim podpiszą umowę kredytową, muszą przedstawić zaświadczenie potwierdzające, że zostali przyjęci na uczelnię. Kredyt mogą otrzymać studenci studiujący w trybie dziennym i zaocznym, nie ma znaczenia czy kształcisz się na uczelni publicznej, czy prywatnej. Pierwszy krok już spełniłeś – posiadasz status studenta lub doktoranta. Teraz musisz zwrócić jeszcze uwagę na kryterium dochodowe Twojej rodziny. W roku akademickim 2016/2017 limit ten został znacznie podwyższony, bo wynosi aż 2500 zł na jednego członka rodziny.

Jak otrzymać taki kredyt?

Procedura otrzymania kredytu studenckiego jest bardzo prosta. Wystarczy złożyć wniosek w banku, do którego musisz dołączyć zaświadczenie o przyznaniu statusu studenta lub potwierdzenie o udziale w rekrutacji, oświadczenie o liczbie członków rodziny oraz zaświadczenie o dochodach osiąganych w roku poprzednim. Kredyt studencki wypłacany jest
w miesięcznych transzach przez dziesięć miesięcy. Wysokość transzy możesz dostosować do swoich potrzeb i wybrać spośród: 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. Jeśli jesteś studentem, to transze kredytu możesz otrzymywać przez maksymalnie sześć lat, a jeśli doktorantem to przez cztery lata.

Spłata kredytu studenckiego zaczyna się dwa lata po zakończeniu studiów. Będziesz spłacać go dwa razy dłużej niż otrzymywałeś. Kwota miesięcznej raty będzie miała wysokość połowy transzy, a do tego dojdą naprawdę niskie odsetki. Warto zdecydować się na kredyt studencki, jeżeli szukasz stałej pomocy finansowej lub chcesz zainwestować w swoją naukę czy rozpoczynającą właśnie działalność gospodarczą.

Autorzy: Anna Krzyżewska, ekspert Open Finance SA