W związku z sytuacją na rynku walutowym w Polsce, NBP czuje się w obowiązku odnieść do publikacji Gazety Wyborczej (z dnia 18 grudnia 2008 r.), w której Autorka nadinterpretuje wczorajszą, cytowaną przez PAP, wypowiedź Prezesa NBP: "Nie jestem zwolennikiem interwencji walutowych, ale ich nie wykluczam".

Tytuł artykułu "Skrzypek chce bronić złotego" oraz postawiona w nim teza, z którą polemizują rozmówcy Autorki artykułu, sugerują determinację NBP do podjęcia natychmiastowych interwencji.

Taka interpretacja jest całkowicie niezgodna z treścią wypowiedzi Prezesa NBP i może wywoływać nieuzasadniony niepokój na rynku walutowym.