"Zarząd spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż dnia 26 stycznia 2017 roku zawarł z wszystkimi obligatariuszami obligacji serii INT0217 wyemitowanymi przez emitenta aneks zawierający porozumienie zmieniające warunki emisji obligacji, zgodnie z którym dokonano przede wszystkim zmiany daty dnia wykupu obligacji, z dnia 10 lutego 2017 roku na dzień 31 maja 2017 roku, a także innych zmian z tym związanych" - czytamy w komunikacie.

Obligacje serii INT0217 zostały wyemitowane 12 lutego 2016 r.

Integer.pl przypomina, że 2 sierpnia 2016 r. zarząd zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności spółki, obejmujących w szczególności poszukiwanie dla spółki inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również brak działań w tym zakresie.

"Zakończenie przeglądu opcji strategicznych w ocenie zarządu może nastąpić w styczniu, lutym lub marcu 2017 r. W związku z powyższym emitent zwrócił się do obligatariuszy o przesunięcie terminu wykupu obligacji do dnia 31 maja 2017 r. oraz o inne zmiany do warunków emisji" - napisała spółka w aneksie do warunków emisji obligacji.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)