Poniedziałek (30 stycznia) jest 10. dniem w tym miesiącu, kiedy - z powodu smogu - kierowcy mogą liczyć na darmową komunikację publiczną.

„Jeśli w kolejnych godzinach w ciągu dnia jakość powietrza nie poprawi się i poziom pyłu zawieszonego PM10 przekroczy 150 mikrogramów na m sześc., to – zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa – również jutro będzie bezpłatna komunikacja dla kierowców” – powiedział PAP Jan Machowski z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa (UMK).

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że i jutro komunikacja w mieście będzie bezpłatna dla kierowców. Warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta są określane jako bardzo złe: prognozowana prędkość wiatru – słaby, opady śniegu ograniczające ponowne unoszenie pyłu i wymywające go z atmosfery – brak.

Darmowa komunikacja publiczna obowiązuje w Gminie Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, do których kursuje komunikacja MPK.

UMK informuje, że "z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, bez względu na miejsce jego wydania. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi - maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie".

Urząd Miasta Krakwa apeluje, aby dzieci i młodzież, osoby starsze, kobiet w ciąży, osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i krwionośnego – nie przebywały długo na zewnątrz i ograniczyły wysiłek fizyczny na powietrzu.

Na bieżąco można monitorować sytuację na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie.