"Zawarte porozumienie zakłada wstąpienie Stal-Systems S.A, we wszelkie prawa i obowiązki Kopex S.A. wynikające z umowy, tym samym emitent będzie realizować zlecony mu przez Kopex S.A., pozostały do zrealizowania i zmodyfikowany przedmiotowym porozumieniem zakres, na rzecz Stal-Systems S.A., jako jego podwykonawca (odrębnymi postanowieniami członkowie konsorcjom wykonawczego ustalili, iż nastąpi zmiana dotychczasowego lidera z Kopex S.A. na Stal-Systems S.A.). Ponadto w wyniku zawartego porozumienia zmianie ulegnie zakres ilościowy i ceny jednostkowe, przez co zmniejszy się łączna wartość przedmiotu umowy. Aktualna szacunkowa wartość umowy wynosi 45,8 mln zł netto. Ostateczne rozliczenie powykonawcze nastąpi według dostarczonej ilości ton konstrukcji stalowej i uzgodnionych cen jednostkowych" - czytamy w komunikacie.

Porozumienie wejdzie w życie pod łącznymi warunkami zawieszającymi, obejmującymi uzyskanie stosownych zgód od poszczególnych podmiotów trzecich z zastrzeżeniem, że warunki te muszą zostać spełnione w terminie do dnia 20 lutego 2017 r. Zmniejszenie zakresu dostaw jest uwarunkowane wyrażeniem odrębnej zgody i jest niezależne od wejścia w życie pozostałych postanowień porozumienia, podano również.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)