PKN Orlen: Solino zainwestuje ponad 200 mln zł w ramach strategii kawernowejWarszawa, 24.02.2017 (ISBnews) - Solino - spółka zależna PKN Orlen - zainwestuje ponad 200 mln zł w realizację strategii kawernowej, w tym w budowę pompowni wody przemysłowej i rozbudowę sieci rurociągów, podał koncern.

"Strategia kawernowa Solino obejmuje kilkanaście zadań inwestycyjnych, których wykonanie podniesie zdolności operacyjne podziemnych magazynów węglowodorów, a tym samym zagwarantuje spełnienie wymogów nowej ustawy o zapasach obowiązkowych, której zapisy wejdą w życie z początkiem roku 2018" – czytamy w komunikacie.

Najważniejszym zadaniem realizowanym przez Solino w ramach strategii w 2017 roku będzie budowa pompowni wody przemysłowej na rzece Noteć. Inwestycja pozwoli na zwiększenie zdolności przesyłowej wody, kierowanej do Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw "Góra" oraz poprawi jego funkcjonalność i operacyjność.

Solino podpisało już umowę z Melbudem, wykonawcą tego zadania, a planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada 2017 r.

"Kolejną kluczową inwestycją jest budowa ok. 45 km nowych rurociągów oraz modernizacja ok. 56 km już istniejących. Głównym celem nowych instalacji będzie umożliwienie przesyłu solanki z Kopalni Soli 'Mogilno' do Kopalni Soli i Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw w Górze, co pozwoli na znaczące zwiększenie frontu solankowego. Modernizacja istniejących instalacji, w tym rurociągu wodnego, pozwoli natomiast na osiągnięcie 50% wzrostu produkcji solanki w Kopalni Soli 'Mogilno'. Planowane działania mają również na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii" – czytamy dalej.

Planowany czas na opracowanie projektów oraz uzyskanie pozwoleń na budowę to 24 miesiące. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach umowy podpisanej z Biurem Studiów i Projektów Gazownictwa "Gazoprojekt".

W najbliższym czasie Solino planuje także uruchomienie kolejnych otworów eksploatacyjnych w obydwu należących do niej kopalniach. Podpisany z firmą G-Drilling kontrakt obejmuje odwiercenie dwóch otworów eksploatacyjnych w Kopalni Soli i Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw w Górze oraz jednego otworu w Kopalni Soli "Mogilno". Odwiercenie otworów w Górze planowane jest do końca 2018 roku, natomiast zakończenie prac wiertniczych w Kopalni Soli "Mogilno" planowane jest do końca 2017 r., podano także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)