Wasko: Konsorcjum z COIG i Comp ma umowę z RCZSiUT wartości 32,51 mln zł netto


Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Konsorcjum firm w składzie: COIG - spółka zależna Wasko - Enigma Systemy Ochrony Informacji, Comp oraz S&T Services Polska podpisało umowę z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT) w Warszawie jako zamawiającym na wykonanie zamówienia pn. "Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych - Budowa Systemu Centralnego Backupu", podało Wasko. Wartość umowy wynosi 32,51 mln zł netto.
"W ramach konsorcjum zakres prac, który wykonywać będzie COIG S.A. dotyczy:
− w całości przystosowania wskazanych pomieszczeń do pełnienia funkcji serwerowni w celu zaimplementowania w nich elementów dostarczanego rozwiązania,
− w części dostawy sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania dla potrzeb budowy Systemu Centralnego Backup-u zabezpieczającego przed zagrożeniem utraty danych w rozległej sieci teleinformatycznej RON,
− w części wykonania usługi wdrożenia instalacji, konfiguracji i integracji dostarczonego asortymentu do wskazanych przez zamawiającego sześciu lokalizacji i jego integracji w celu budowy systemu Centralnego Backup-u oraz z siecią teleinformatyczną RON,
− w części zorganizowania szkolenia dla co najmniej 24 przedstawicieli zamawiającego dotyczącego dostarczonego rozwiązania w zakresie jego użytkowania i administrowania" - czytamy w komunikacie.
Termin wykonania zadania w zakresie dostawy sprzętu wynosi 30 dni od daty podpisania umowy, natomiast termin wykonania wdrożenia został wyznaczony do 30 października 2017 r.
"Wartość umowy wynosi 32 506 500,00 zł netto tj. 39 982 995,00 zł brutto, w tym wartość wynagrodzenia COIG S.A. wynosi 13 900 000,00 zł netto tj. 17 097 000,00 zł brutto" - podało także Wasko.
Konsorcjum udzieli 36-miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy.
COIG jest spółką zależną, w której Wasko posiada akcje stanowiące 93,95% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania tyle samo głosów na WZA.
Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w sierpniu 2001 r.
(ISBnews)