Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Głównym celem finansowym Alior Banku w nowej strategii będzie osiągnięcie wskaźnika zwrotu z kapitałów (ROE) na poziomie 14% w 2020 roku, poinformował wiceprezes Witold Skrok. Bank chce osiągnąć docelowy poziom wskaźnika kredytów do depozytów na poziomie 95%.
"Nasz główny cel to prawie podwojenie zwrotu z inwestycji do 14% w 2020 r. wobec 8% obecnie. Tym chcemy przekonać inwestorów, że inwestycja w Aliora daje dobry zwrot. Chcemy utrzymać 5-6 mld zł wzrostu aktywów rocznie, co przy marży odsetkowej na poziomie 4,5% powinno przełożyć się pozytywnie na ROE" - powiedział Skrok podczas konferencji prasowej.
Dodał, że dochodzenie do poziomu 14% ROE nie będzie liniowe. Rok 2017 jest zaburzony ze względu na efekty integracji z BPH, ale 2018-2020 to będą lata, kiedy poziom tego wskaźnika będzie sięgał ok. 14%.
"Wskaźnik C/I poniżej 40% jest dobrym zwiastunem tego, gdzie będziemy w 2020 r. To wszystko wsparte niższymi kosztami ryzyka i finansowania" - podkreślił Skrok.
Celem banku na 2020 rok jest obniżenie kosztu ryzyka do 1,7% wobec 1,9% na koniec 2016 r. Marża odsetkowa netto ma sięgać 45% (pozostanie bez zmian), zaś wskaźnik koszty do dochodów na poziomie 39% wobec 49% obecnie.
"To, co dzieje się z nadpłynnością - nie tylko w Polsce - będziemy starali się wykorzystać, co przyczyni się do obniżenia kosztów finansowania o 30 pkt bazowych - do 2%. Zawsze trzymaliśmy się zasady samofinansowania. Doświadczenia z BPH plus nowa platforma powinny przyczynić się do zwiększenia udziału rachunków bieżących w finansowaniu, a tym samym obniżyć koszt finansowania" - powiedział także Skrok.
"Mamy ogromny apetyt, by poprawić nasz rating inwestycyjny" - podkreślił też wiceprezes.
Jak poinformował prezes Wojciech Sobieraj, ambicją banku jest samofinansowanie działalności biznesowej.
"Nie zmienia się w naszej strategii to, że dążymy do samofinansowania. Wskaźnik 95% kredytów do depozytów powinien być traktowany jako dobry i pokazywać, w jaki sposób chcemy wielkość naszej bazy depozytowej i inne sposoby finansowania rozwijać. Emisje obligacji, również publiczne, będziemy traktować jako bardzo uzupełniające źródło finansowania banku" - powiedział Sobieraj podczas konferencji.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.
(ISBnews)