Jak precyzują PKP PLK, wchodząca w skład Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu odpowiedziała w ten sposób na list Fundacji Pro Kolej, dotyczący projektu modernizacji linii kolejowej E 20 na odcinku Sochaczew – Swarzędz.

W połowie marca tego roku "Dziennik Gazeta Prawna" cytował wypowiedź prezesa Fundacji Pro Kolej Jakuba Majewskiego, który twierdzi, że "PKP zaplanowały tę inwestycję w rozdmuchanej skali, aby +przerobić+ pieniądze z UE. Gdyby remontu nie wykonano, środki trzeba by zwrócić. A to byłoby kompromitacją resortu infrastruktury".

Gazeta informowała wtedy, że kolej musi wydać miliardy na remont (którego nie potrzebuje), aby nie zwracać pieniędzy do Brukseli. Według gazety PKP wyremontują za 2,2 mld zł tory, po których przejazd zostanie skrócony zaledwie o 5 minut.

W środowym komunikacie PKP PLK czytamy, że według KE linia kolejowa łącząca Warszawę z Poznaniem jest bardzo istotną częścią korytarza transportowego TEN-T Morze Północne - Bałtyk, jednego z dziewięciu priorytetowych korytarzy wyznaczających podstawowe kierunki inwestycji na najbliższe lata, w szczególności dla instrumentu "Łącząc Europę".

Komisja poinformowała też, że linie kolejowe w głównych korytarzach muszą posiadać odpowiednią przepustowość oraz gwarantować właściwy poziom bezpieczeństwa.

Według KE, w zakresie tej inwestycji, przed zatwierdzeniem dofinansowania projektu przez Komisję Europejską, wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych, złożony w konkursie CEF w 2015 r., został pozytywnie oceniony przez niezależnych ekspertów, których zadaniem jest weryfikacja trafności realizacji poszczególnych przedsięwzięć, w tym również w zakresie analizy kosztów i korzyści.

PKP PLK informowały już po publikacji stanowiska Fundacji Pro Kolej, że modernizacja trasy E 20 Warszawa – Poznań to dokończenie projektu rozpoczętego w latach dziewięćdziesiątych, który nie obejmował pełnego zakresu prac na tej trasie.

Według PKP PLK brak modernizacji linii oznaczałby degradację trasy, brak oczekiwanej oferty dla dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych przewozów pasażerskich oraz pogorszenie przewozów towarowych.

PKP PLK informują, że obecny stan techniczny linii E 20 na odcinku Sochaczew – Swarzędz nie pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej 160 km/h na ponad 60 km linii, a dalsza eksploatacja, bez przeprowadzenia prac modernizacyjnych, nie pozwoli na utrzymanie aktualnie obowiązującej prędkości. Ponadto, stan techniczny urządzeń sterowania ruchem na części posterunków powinien gwarantować wyższy poziom bezpieczeństwa.

Jak informuje PKP PLK, sieć trakcyjna jest jeszcze z lat siedemdziesiątych, podobnie jak znaczna część urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wymienić należy także odcinki linii kolejowej, a stacje nie zapewniają oczekiwanego standardu obsługi.(PAP)