Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Rafał Brzoska oraz AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. (AIP) - spółka należąca do funduszy zarządzanych przez Advent International - podnieśli cenę oferowaną w wezwaniu na akcje Integer.pl do 49 zł za jedną akcję z 41,1 zł oferowanych dotychczas, poinformowała spółka. Jednocześnie w wezwaniu na akcje InPost cena została podniesiona do 11 zł za jedną akcję z 9,5 zł oferowanych wcześniej, podano także.
"Nasza ocena kondycji i potrzeb Integer nie zmieniła się - Grupa pilnie potrzebuje znacznych środków na spłatę zobowiązań i podtrzymanie bieżącej działalności oraz dużych inwestycji w bliskiej przyszłości, aby przywrócić jej rentowność. Jednak po rozmowach z akcjonariuszami Integera i InPostu, zdecydowaliśmy się dokonać ostatecznego podwyższenia cen w wezwaniach na akcje spółek. Naszym zdaniem zaproponowana wyższa cena stanowi atrakcyjną ofertę dla obecnych akcjonariuszy. Jest to nasza ostateczna propozycja. Transakcja zostanie zamknięta jedynie, jeżeli będzie możliwe wycofanie całej Grupy z giełdy i umożliwienie jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym" - powiedział dyrektor w Advent Peter Nachtnebel, cytowany w komunikacie.
Jednocześnie, zdecydowali się przedłużyć okres przyjmowania zapisów, które w przypadku akcji Integer.pl, będą przyjmowane do 21 kwietnia 2017 r. (wcześniej do 19 kwietnia) włącznie, a w przypadku akcji InPost do 24 kwietnia (wcześniej do 20 kwietnia) włącznie, podano również.
Kurs akcji Integer na poniedziałkowym zamknięciu notowań wynosił 45 zł po wzroście o 5,39%, zaś na za jedną akcję InPost płacono 9,93 zł po spadku o 0,2%.
"Po podniesieniu ceny proponowana w wezwaniu na akcje Integer.pl cena oznacza premię w wysokości 19,2% w porównaniu do poprzedniej oferowanej ceny w wezwaniu, premię w wysokości 8,9% w porównaniu do ceny akcji z ostatniego dnia notowań przed podwyższeniem, premię w wysokości 26,3% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, premię w wysokości 44,5% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania" - podkreślono w komunikacie.
Zapisy na sprzedaż akcji obu spółek będą przyjmowane od klientów detalicznych w oddziałach Banku Zachodniego WBK i w placówkach Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, podano również.
"Po podniesieniu proponowana w wezwaniu na akcje InPost cena oznacza premię w wysokości 15,8% w porównaniu do poprzedniej oferowanej ceny w wezwaniu, premię w wysokości 10,8% w porównaniu do ceny akcji z ostatniego dnia notowań przed podwyższeniem, premię w wysokości 16,6% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. premię w wysokości 28,5% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania" - podkreślono w komunikacie.
AI Prime (Luxemburg) Bidco S.a r.l. to spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International, jednego z największych i najbardziej doświadczonych globalnych funduszy private equity.
Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą operator świadczący usługi kurierskie i paczkomatowe - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)