Integer.pl szacuje, że skonsolidowana strata netto sięgnęła 474,43 mln zł w 2016


Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Integer.pl szacuje, że 2016 rok zakończył skonsolidowaną stratą netto wysokości 474,43 mln zł, podała spółka.
Strata netto z działalności kontynuowanej, przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła, wg szacunków 196,3 mln zł, zaś strata z działalności zaniechanej sięgnęła 221,61 mln zł w 2016 r.
Przychody ze sprzedaży wyniosły 502,98 mln zł w ub. roku, a strata z działalności operacyjnej sięgnęła 136,47 mln zł.
Zarząd Integer.pl poinformował, że przedstawił wstępne dane za 2016 rok "w celu umożliwienia podjęcia przez akcjonariuszy spółki decyzji co do odpowiedzi na ogłoszone 24 lutego przez spółkę AI Prime oraz Rafała Brzoskę wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Integer.pl".
"Zarząd pragnie podkreślić, że są to dane, które nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta, gdyż proces audytu nie został jeszcze zakończony i w związku z tym dane te mogą ulec zmianie" - czytamy w komunikacie.
Integer podał, że wstępne wybrane dane finansowe za 2016 r. zostały przygotowane przy założeniu kontynuowania przez spółkę działalności w okresie następnych 12 miesięcy, tj. przy założeniu, że wezwanie dojdzie do skutku.
Przy założeniu braku kontynuowania działalności, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, dane finansowe wymagać będą przekształcenia i zdecydowanie będą różnić się od zaprezentowanych informacji, podano także.
"Na datę niniejszego raportu, zarząd nie przygotowywał danych finansowych w oparciu o zasadę braku kontynuacji działalności i nie jest w stanie podać ich do publicznej wiadomości"- czytamy dalej.
Spółka podkreśliła również, że są to jedynie wstępne, wybrane dane finansowe, przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, a pełne i ostateczne dane zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego, czyli 25 kwietnia br.
Rafał Brzoska oraz AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. (AIP) - spółka należąca do funduszy zarządzanych przez Advent International - podnieśli wcześniej cenę oferowaną w wezwaniu na akcje Integer.pl do 49 zł za jedną akcję z 41,1 zł. Jednocześnie, zdecydowali się przedłużyć okres przyjmowania zapisów, które w przypadku akcji Integer.pl, będą przyjmowane do 21 kwietnia 2017 r. (wcześniej do 19 kwietnia) włącznie.
W połowie marca Integer podał, że ewentualne niepowodzenie wezwania na akcje Integer.pl, które ogłosiły fundusze z Grupy Advent i Rafał Brzoska, może spowodować ryzyko braku możliwości kontynuowania działalności przez spółkę w okresie następnych 12 miesięcy.
AI Prime (Luxemburg) Bidco S.a r.l. to spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International, jednego z największych i najbardziej doświadczonych globalnych funduszy private equity.
Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą operator świadczący usługi kurierskie i paczkomatowe - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)