21-stronicowy program został podpisany przez zespoły, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni prowadziły negocjacje. Lider GERB (Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii) Bojko Borysow podkreślił, że obie strony zgodziły się na wiele ustępstw, ale program jest realistyczny i obie strony są zdecydowane, by zrealizować go w całości do 2021 roku.

Dzięki czwartkowemu porozumieniu zażegnane zostało niebezpieczeństwo kolejnych przedterminowych wyborów w Bułgarii. Choć w marcowych wyborach GERB wygrała, to nie zdobyła wystarczającej liczby miejsc w parlamencie, by móc rządzić samodzielnie. (PAP)